دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/4/27

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/4/27

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 9500 - 10100

کاب 7000 - 7200


تخم مرغ:

تهران 18700-20000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 49000-49000


کشتار تهران 69000-72000

مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -42500


زنده تهران 30000-31000

ذرت:

برزیل  بندر امام 5900


اوکراین بندر امام 5050

روس امیرآباد 5480

دزفول 5160

گندم:

امیرآباد 4550

نوشهر 4570

فارس 4550

مشهد 4600

اصفهان 4600

همدان 4400

گلستان 4450

قزوین 4500

کرمانشاه 4500

زنجان 4400

جو:


امیرآباد 5200

اوکراین بندر امام 5150

قزوین 5400

اصفهان 5600

اراک 5200

همدان 5500

سبوس گندم:

تهران 3650

کرج 3650

فارس 3600

قم 3700

گلستان 4000

همدان 3700

مشهد 4300

ایلام 3600

اصفهان 3800

زنجان 3650

کنجاله سویا:


پرک هندی  بندر عباس 19800

کنجاله کلزا:

کانولا الغریه بندر امام 11600

خاوردشت گرگان 12000

کنجاله آفتابگردان :

روس امیرآباد 9000

روس نوشهر 8250

کنجاله تخم پنبه :

پلیت قم 9800

یونجه:

فارس 5000

چهار محل و بختیاری 5000

کردستان 5200

قزوین 5200

همدان 5500

مشهد 5200

اراک 5000

سمنان 4800

جوش شیرین:

ایرانی تهران 8300

چینی تهران 7600

پودر ماهی :

جنوب گیلان 16000


پودر گوشت:

مشهد 13000


قزوین 10300

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 13500


صدف معدنی:

گنبد 250


کربنات کلسیم:

قزوین 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5% تهران 18500


متیونین:

ایوانیک دگوسا 90% تهران 114000

فرانسه تهران 113000

آمریکا 84% تهران 96200

 
لیزین:

اندونزی تهران 45000

کولین کلراید:

اندونزی تهران 22000

ترئونین :

چین تهران 48000

دگوسا تهران 58000

پرمنگنات :

چین تهران 61000

توضیح:

1- کلیه قیمتها بصورت واریزی میباشد


2- بعلت اینکه نرخها بمرور اعلام میگردد. لذا پس از دریافت متعاقبا درسایت

درج میگردد.

3- جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی اینجا را کلیک کنید

4- ضمنا جهت اطلاع از قیمت سایر روزها  اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت