دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/4/25

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/4/25

جوجه یکروزه گوشتی:

تهران و شمال 7000-10100


تخم مرغ:

تهران 18500-20600


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-44000


کشتار تهران 65000-68000

مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -42500


زنده تهران 30000-31000

ذرت:

برزیل  بندر امام 5810


اوکراین بندر امام 4950

امیرآباد 0000

دزفول 0000

گندم:

نوشهر 4590

فارس 4550

مشهد 4580

اصفهان 4600

همدان 4600

گلستان 4450

قزوین 4500

کرمانشاه 4500

زنجان 4400

جو:


اکراین بندر امام 5200

روس امیرآباد 5250

فارس 5600

قزوین 5400

اصفهان 5600

اراک 4800

همدان 5500

مشهد 5400

سبوس گندم:

تهران 3700

کرج 3750

فارس 3600

قم 3700

گلستان 4000

همدان 3850

مشهد 3700

ایلام 3600

اصفهان 3700

زنجان 3700

کنجاله سویا:


پرک هندی  بندر امام 00000

پرک هندی تهران 00000


کنجاله کلزا:

کانولا بندر امام 11650

خاوردشت گرگان 12000

یگانه گرگان 12000

کنجاله آفتابگردان :

روس امیرآباد 0000

روس نوشهر 0000

کنجاله تخم پنبه :

پلیت قم 0000

یونجه:

فارس 5000

قزوین 5200

همدان 5300

مشهد 5200

اراک 5000

سمنان 4600

جوش شیرین:

ایرانی تهران 8300

چینی تهران 7600

پودر ماهی :

جنوب گیلان 16000


پودر گوشت:

مشهد 13000


قزوین 10300

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج 13500


صدف معدنی:

گنبد 250


کربنات کلسیم:

قزوین 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5% تهران 18500


متیونین:

ایوانیک دگوسا 90% تهران 111400

فرانسه تهران 113000

آمریکا 84% تهران 96200

 
لیزین:

دگوسا تهران 45000

کولین:

اندونزی تهران 32000

ترئونین :

چین تهران 48000

دگوسا تهران 58000

پرمنگنات :

چین تهران 61000

توضیح:

1- کلیه قیمتها بصورت واریزی میباشد


2- بعلت اینکه نرخها بمرور اعلام میگردد. لذا پس از دریافت متعاقبا درسایت

درج میگردد.

3- جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی اینجا را کلیک کنید

4- ضمنا جهت اطلاع از قیمت سایر روزها  اینجا را کلیک نمائید


لینک دانلود آهنگ سایت