دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/3/9

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/3/9

جوجه یکروزه گوشتی 9800-10700


تخم مرغ تهران 16000-16000

مرغ زنده تهران34000-35000

مرغ کشتار تهران 49000-51000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران33000-33000

مرغ زنده مادر تهران 22000-22000

ذرت برزیل بندر امام 000
0

ذرت اوکراین بندر امام 0000

ذرت روس بندر امیرآباد 5450


گندم آمل 0000

گندم نوشهر 0000

گندم داخلی مشهد 0000

گندم امیرآباد 4480

گندم خوزستان 4200

جو اوکراین بندر امام 0000

جو امیرآباد 0000

سبوس گندم تهران 3000

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام  14000

کنجاله کلزا کانولا بندر عباس 9700

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 9750

یونجه اردبیل 2800

جوش شیرین ایرانی تهران 8300

جوش شیرین چینی تهران 7600

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت مشهد 7000

دی کلسیم فسفات 12500

صدف معدنی گنبد 180

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500

متیونین دگوسا تهران84000

متیونین فرانسه تهران83000

متیونین آمریکا تهران 70800

لیزین اندونزی تهران 36800

لیزین کره تهران 36800

  لیزین آمریکا تهران 37000

توضیح:

1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

 
2- قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید


ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید

  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام