دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/3/7

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/3/7

جوجه یکروزه گوشتی 9600-10400


تخم مرغ تهران 14200-14200

مرغ زنده تهران34000-35000

مرغ کشتار تهران 48500-50000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران33000-33000

مرغ زنده مادر تهران 22000-22000

ذرت برزیل بندر امام 555
0

ذرت اوکراین بندر امام 4750

گندم داخلی بندر عباس 4150

گندم داخلی فارس 4300

گندم داخلی مشهد 4600

گندم داخلی دزفول 4300

جو اوکراین بندر امام 0000

جو قزاق نوشهر 0000

سبوس گندم تهران 3000

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام  00000

کنجاله کلزا کانولا بندر عباس 9750

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 9750

یونجه اردبیل 2800

جوش شیرین چینی تهران 8500

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت مشهد 7000

دی کلسیم فسفات 12500

صدف معدنی گنبد 180

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


متیونین دگوسا تهران82000


متیونین فرانسه تهران81000

متیونین آمریکا تهران 68100


لیزین اندونزی تهران 36800

لیزین کره تهران 36800

  لیزین آمریکا تهران 37000


توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

 
2- قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید


ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید