دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/3/2

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/3/2

جوجه یکروزه گوشتی 9800-10100


تخم مرغ تهران 14000-14000

مرغ زنده تهران33000-34000

مرغ کشتار تهران 47500-49500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران33000-33000

مرغ زنده مادر تهران 22000-22000

ذرت برزیل بندر امام 540
0

ذرت اوکراین بندر امام 4200

ذرت داخلی دزفول 5000

گندم داخلی دزفول 415
0

گندم داخلی مشهد 0000

گندم داخلی بندر عباس 0000

گندم داخلی فارس 0000

گندم روس امیرآباد 4500

جو اوکراین بندر امام 4250

جو قزاق نوشهر 0000

جو روس امیرآباد 4600

سبوس گندم تهران 3000

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام  13600

کنجاله سویا پلیت برزیل بندر امام 0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام 00000

کنجاله کلزا اکسدانه تهران 00000

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 9750

جوش شیرین چینی تهران 8500

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت مشهد 7000

دی کلسیم فسفات 12500

صدف معدنی گنبد 180

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


متیونین دگوسا تهران78000


متیونین فرانسه تهران77000

متیونین آمریکا تهران 65700


لیزین اندونزی تهران 36800

لیزین کره تهران 36800

  لیزین آمریکا تهران 37000


توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

 
2- قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید


ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید