دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/3/1

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/3/1

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000


تخم مرغ تهران 14000-14000

مرغ زنده تهران33000-34000

مرغ کشتار تهران 47500-49500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران33000-33000

مرغ زنده مادر تهران 22000-22000

ذرت برزیل بندر امام 540
0

ذرت اوکراین بندر امام 4800

ذرت داخلی دزفول 5010

گندم داخلی دزفول 0000

گندم داخلی مشهد 0000

گندم داخلی بندر عباس 4100

گندم داخلی فارس 4200

گندم روس امیرآباد 0000

جو اوکراین بندر امام 4350

جو قزاق نوشهر 0000

جو روس امیرآباد 0000

سبوس گندم تهران 3000

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام  13650

کنجاله سویا پلیت برزیل بندر امام 9860

کنجاله کلزا کانولا بندر امام 00000

کنجاله کلزا اکسدانه تهران 00000

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 0000

جوش شیرین چینی تهران 8500

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت مشهد 7000

دی کلسیم فسفات 12500

صدف معدنی گنبد 180

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


متیونین دگوسا تهران78000


متیونین فرانسه تهران77000

متیونین آمریکا تهران 65700


لیزین اندونزی تهران 36800

لیزین کره تهران 36800

  لیزین آمریکا تهران 37000


توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

 
2- قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید


ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید