دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/2/26

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/2/26

جوجه یکروزه گوشتی 8400-9600


تخم مرغ تهران 13800-13800

مرغ زنده تهران33000-34000

مرغ کشتار تهران 47500-49500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران33000-33000

مرغ زنده مادر تهران 22000-22000

ذرت برزیل بندر امام 540
0

ذرت اوکراین بندر امام 5000

گندم داخلی دزفول 4200

گندم داخلی مشهد 4580

گندم داخلی بندر عباس 4200

گندم داخلی فارس 4250

گندم روس امیرآباد 4600

جو اوکراین بندر امام 4600

جو قزاق نوشهر 0000

جو روس امیرآباد 4650

سبوس گندم تهران 3170

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام  13050

کنجاله سویا پلیت برزیل بندر امام 0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام 10900

کنجاله کلزا اکسدانه تهران 11350

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 0000

جوش شیرین چینی تهران 8500

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت مشهد 7000

دی کلسیم فسفات 12500

صدف معدنی گنبد 180

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


متیونین دگوسا تهران79000


متیونین فرانسه تهران78000

متیونین آمریکا تهران 66500


لیزین اندونزی تهران 36800

لیزین کره تهران 36800

  لیزین آمریکا تهران 37000


توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

 
2- قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید


ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید