دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/2/11
 

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/2/11

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000


تخم مرغ تهران 15000-15500

مرغ زنده تهران31000-32000

مرغ کشتار تهران 46000-48000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران33000-33500

مرغ زنده مادر تهران 22000-22000

ذرت آرژانتین بندر امام 5400

ذرت برزیل بندر امام 5400

ذرت اوکراین بندر امام 5050

ذرت روس بندر امیرآباد 5300

ذرت داخلی کرمانشاه 5220

گندم امیرآباد 4670

گندم اداخلی بندر عباس 4300

گندم داخلی فارس 4300

گندم داخلی اصفهان 4700

گندم قزاق مشهد 4650

جو امیرآباد 4730

جو اوکراین بندر امام 4410

جو نوشهر 4680

سبوس گندم تهران 3600

سبوس گندم کرج 3750

سبوس قزاق مشهد 0000

کنجاله سویا پرک هندی بندر عباس  12710

کنجاله سویا پلیت برزیل بندر امام 8350

کنجاله کلزا کانولای کانادا بندر امام 8450

کنجاله تخم پنبه پلیت قزاق مشهد 9020

جوش شیرین چینی تهران 8500

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت مشهد 6600

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500

کنسانتره 30% طیور گوشتی 00000

پودر چربی بندر امام 00000

متیونین دگوسا تهران84000

متیونین فرانسه تهران83000

متیونین آمریک تهران 70800

لیزین آمریکا تهران 38000


لیزین کره تهران 38500

لیزین اندونزی تهران38000

توضیح:

1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد


2- قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

3- جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک کنید

  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام


 
4- برای
مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید

 

  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام