دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/2/10

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/2/10

جوجه یکروزه گوشتی 7400-8800


تخم مرغ تهران 15500-15500

مرغ زنده تهران31000-32000

مرغ کشتار تهران 46500-48500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران33000-33000

مرغ زنده مادر تهران 24000-25000

ذرت آرژانتین بندر امام 5360

ذرت اوکراین بندر امام 5110

ذرت داخلی کرمانشاه 5260

ذرت روس بندر امیرآباد 5280

گندم امیرآباد 4760

گندم اداخلی بندر عباس 4680

گندم داخلی دزفول 4310

گندم داخلی اهواز 4260

گندم قزاق مشهد 4650

جو امیرآباد 4760

جو اوکراین بندر امام 4420

سبوس گندم تهران 3660

سبوس گندم کرج 3690

سبوس قزاق مشهد 0000

تفاله باگاس 0000

تفاله چغندر قند پرک 5160

تفاله گندم 7050

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام  12610

کنجاله کلزا کانولای کانادا بندر امام 8450

کنجاله تخم پنبه پلیت قزاق مشهد 9000

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله آفتاب مشهد 7000

جوش شیرین چینی تهران 8500

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت مشهد 6600

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 00000

پودر چربی بندر امام 00000


متیونین دگوسا تهران84000


متیونین فرانسه تهران83000

متیونین آمریک تهران 70800

لیزین آمریکا تهران 38000


لیزین کره تهران 38500

لیزین اندونزی تهران38000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد


2- قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

3- جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک کنید
 
4- برای
مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید