دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/2/9

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/2/9

جوجه یکروزه گوشتی 7700-9100


تخم مرغ تهران 15000-15000

مرغ زنده تهران30500-31500

مرغ کشتار تهران 45000-47000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران25000-25000

مرغ زنده مادر تهران 18000-18000

ذرت آرژانتین بندر امام 5300

ذرت اوکراین بندر امام 5010

ذرت روس بندر امیرآباد 5290

گندم امیرآباد 4670

گندم اصفهان 4700

جو امیرآباد 4500

سبوس گندم تهران 3700

سبوس قزاق مشهد 3860

تفاله باگاس 1570

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام بارگیری سریع  16110

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام بارگیری معمولی 12600

کنجاله کلزا کانولای کانادا بندر امام 8450

کنجاله تخم پنبه پلیت قزاق مشهد 9000

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 8670

کنجاله آفتاب مشهد 7000

جوش شیرین چینی تهران 8500

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت مشهد 6600

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 00000

پودر چربی بندر امام 00000


متیونین دگوسا تهران84000


متیونین فرانسه تهران83000

متیونین آمریک تهران 00000

لیزین آمریکا تهران 38000


لیزین کره تهران 38500

لیزین اندونزی تهران38000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد


2- قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

3- جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک کنید
 
4- برای
مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید