دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/2/7

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/2/7

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000


تخم مرغ تهران 13800-14000

مرغ زنده تهران31000-32000

مرغ کشتار تهران 44000-46000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران25000-25000

مرغ زنده مادر تهران 18000-18000

ذرت برزیل بندر امام 5150

ذرت اوکراین بندر امام 4600

ذرت روس بندر امیرآباد 0000

گندم دورم ایلام 4800

گندم دورم فارس 4800

گندم قزاق مشهد 4750

تفاله گندم مشهد 7050

جو امیرآباد 4710

سبوس گندم تهران 4000

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام  00000

کنجاله کلزا کانولای کانادا بندر امام 8400

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 9000

کنجاله آفتاب مشهد 7000

جوش شیرین چینی تهران 8500

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت مشهد 6600

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 00000

پودر چربی بندر امام 00000


متیونین دگوسا تهران84000


متیونین فرانسه تهران83000

متیونین آمریک تهران 70800

لیزین آمریکا تهران 38000


لیزین کره تهران 38500

لیزین اندونزی تهران38000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد


2- قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

3- جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک کنید
 
4- برای
مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید