دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/2/3

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/2/3

جوجه یکروزه گوشتی 8100-9500


تخم مرغ تهران 12200-12500

مرغ زنده تهران31000-32000

مرغ کشتار تهران 44000-46000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران25000-25000

مرغ زنده مادر تهران 18000-18000

ذرت برزیل بندر امام 5200

ذرت اوکراین بندر امام 4730

ذرت روس بندر امیرآباد 5360

ذرت داخلی خوزستان 5050

گندم داخلی مشهد 0000

گندم امیرآباد 8400

جو قزاق مشهد 4750

جو اوکراین بندر امیرآباد 4750

جو نوشهر 4700

جو اوکراین بندر امام 4510

سبوس گندم تهران 4000

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام 0000

کنجاله کلزا بندر عباس 8450

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 9000

جوش شیرین چینی تهران 0000

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت مشهد 6600

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 00000

پودر چربی بندر امام 00000


متیونین دگوسا تهران87000


متیونین فرانسه تهران86000

متیونین آمریک تهران 73300

لیزین آمریکا تهران 38000


لیزین کره تهران 38500

لیزین اندونزی تهران38000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد


2- قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

3- جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک کنید
 
4- برای
مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید