دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/2/2

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/2/2

جوجه یکروزه گوشتی 8100-9500


تخم مرغ تهران 12200-12500

مرغ زنده تهران30500-31500

مرغ کشتار تهران 45000-47000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران25000-25000

مرغ زنده مادر تهران 18000-18000

ذرت آرژانتین بندر امام 5270

ذرت برزیل بندر امام 5200

ذرت اوکراین بندر امام 4900

گندم قزاق مشهد 4830

گندم امیرآباد 4870

جو قزاق مشهد 4770

جو اوکراین بندر امام 4500

جو امیرآباد4730

جو نوشهر 4700

سبوس گندم تهران 3900

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام 11110

کنجاله کلزا پرک کانادابندر امام 8410

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 9000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 8970

کنجاله آفتاب مشهد 7000

جوش شیرین چینی تهران 8500

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 0000

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 00000

پودر چربی بندر امام 00000


متیونین دگوسا تهران84000


متیونین فرانسه تهران83000

لیزین آمریکا تهران 37500


لیزین کره تهران 38000

لیزین اندونزی تهران38000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

 
2- قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید


ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید