دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/30

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/30

جوجه یکروزه گوشتی 8000-9400


تخم مرغ تهران 12800-13000

مرغ زنده تهران32000-33000

مرغ کشتار تهران 45500-47500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران25000-25000

مرغ زنده مادر تهران 18000-18000

ذرت اوکراین بندر امام 4900

گندم داخلی مشهد 4860

گندم امیرآباد 0000

گندم داخلی اصفهان 0000

گندم داخلی بندر عباس 4890

جو قزاق مشهد 4860

جو اوکراین بندر امیرآباد 4740

جو اوکراین بندر امام 4540

سبوس گندم تهران 4000

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام 9510


کنجاله تخم پنبه پلت قزاق مشهد 9000

کنجاله پودر و تخته پر چرب قزاق مشهد 8980

کنجاله گلرنگ مشهد 7000

جوش شیرین چینی تهران 8500

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 0000

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 00000

پودر چربی بندر امام 00000


متیونین دگوسا تهران84000


متیونین فرانسه تهران83000

متیونین آمریک تهران 70800

لیزین آمریکا تهران 38000


لیزین کره تهران 38500

لیزین اندونزی تهران38000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید