دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/29

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/29

جوجه یکروزه گوشتی 7800-9200


تخم مرغ تهران 12200-12500

مرغ زنده تهران31000-32000

مرغ کشتار تهران 45000-47000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران25000-25000

مرغ زنده مادر تهران 18000-18000

ذرت آرژانتین بندر امام 5250

گندم داخلی مشهد 4900

گندم امیرآباد 4860

گندم داخلی اصفهان 4850

چو قزاق مشهد 4900

جو اوکراین بندر امیرآباد 4750

جو اوکراین بندر امام 4510

سبوس گندم تهران 4050

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام 9050


کنجاله کلزا بندر امام 8650

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 9000

جوش شیرین چینی تهران 8500

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 0000

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 00000

پودر چربی بندر امام 00000


متیونین دگوسا تهران87000


متیونین فرانسه تهران86000

متیونین آمریک تهران 73300

لیزین آمریکا تهران 38000


لیزین کره تهران 38500

لیزین اندونزی تهران38000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید