دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/28

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/28

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000


تخم مرغ تهران 13000-15000

مرغ زنده تهران30000-31000

مرغ کشتار تهران 43500-46500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران25000-25000

مرغ زنده مادر تهران 18000-18000

ذرت آرژانتین بندر امام 5200

ذرت داخلی خوزستان 5150

ذرت اوکراین بندر امام 4900

جواوکراین بندر امام 4510

جو داخلی مشهد 4920

گندم داخلی اصفهان 4850

گندم داخلی مشهد 4920

گندم داخلی فارس 5000

سبوس گندم تهران 4100

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام 0000


کنجاله کلزا بندر امام 8600

کنجاله تخم پنبه پلیت قزاق مشهد 9000

جوش شیرین چینی تهران 7350

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 0000

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 00000

پودر چربی بندر امام 00000


متیونین دگوسا تهران87000


متیونین فرانسه تهران86000

متیونین آمریک تهران 73300

لیزین آمریکا تهران 38000


لیزین کره تهران 38500

لیزین اندونزی تهران38000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید