دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/26

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/26

جوجه یکروزه گوشتی 7900-9000


تخم مرغ تهران 14500-16000

مرغ زنده تهران29500-30500

مرغ کشتار تهران 43500-46500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران25000-25000

مرغ زنده مادر تهران 18000-18000

ذرت آرژانتین بندر امام 5160

ذرت برزیل 5150

ذرت اوکراین بندر امام 4900

جواوکراین بندر امام 4510

جو داخلی مشهد 4950

گندم امیرآباد 4900

گندم داخلی اصفهان 4850

گندم داخلی مشهد 5000

گندم بندر عباس 4920

سبوس گندم تهران 4100

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام 9520


کنجاله کلزا بندر امام 9320

کنجاله کلزا بندر عباس 9800

کنجاله تخم پنبه پلیت قزاق مشهد 9000

جوش شیرین چینی تهران 7350

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 0000

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 00000

پودر چربی بندر امام 00000


متیونین دگوسا تهران94000


متیونین فرانسه تهران93000

متیونین آمریک تهران 79300

لیزین آمریکا تهران 39000


لیزین کره تهران 39000

لیزین اندونزی تهران39500

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید