دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/24

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/24

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000


تخم مرغ تهران 15500-17000

مرغ زنده تهران30000-31000

مرغ کشتار تهران 44500-46500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران26000-26000

مرغ زنده مادر تهران 20000-20000

ذرت آرژانتین بندر امام 5160

ذرت برزیل 5150

ذرت اوکراین بندر امام 4900

ذرت داخلی خوزستان 5160

جواوکراین بندر امام 4510

جو داخلی مشهد 5000

گندم داخلی اصفهان 0000

گندم داخلی کرمانشاه 0000

گندم بندر عباس 0000

سبوس گندم تهران 4100

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام 9520

کنجاله سویا داخلی گنبد کاووس 0000

کنجاله کلزا بندر امام 9320

کنجاله تخم پنبه پلیت قزاق مشهد 9000

کنجاله گلرنگ مشهد 7000

جوش شیرین چینی تهران 7350

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 0000

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 00000

پودر چربی بندر امام 00000


متیونین دگوسا تهران94000


متیونین فرانسه تهران93000

متیونین آمریک تهران 79300

لیزین آمریکا تهران 39000


لیزین کره تهران 39000

لیزین اندونزی تهران39500

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید