دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/21

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/21

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000


تخم مرغ تهران 15000-16500

مرغ زنده تهران33000-34000

مرغ کشتار تهران 47000-49000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران26000-26000

مرغ زنده مادر تهران 20000-20000

ذرت آرژانتین بندر امام 5560

ذرت برزیل بندر امام 5400

ذرت اوکراین بندر امام 5100

ذرت داخلی  خوزستان 5200

ذرت داخلی فارس 5300

جواوکراین بندر امام 4840

جو روس امیرآباد 4850

جوقزاق نوشهر 4830

جو قزاق مشهد 5060

جو اوکراین بندر امام 4710

گندم امیرآباد 4950

گندم داخلی فارس 5200

گندم داخلی اصفهان 5000

گندم داخلی کرمانشاه 4920

گندم مشهد 5000

سبوس گندم تهران 4100

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام 13000

کنجاله سویا داخلی گنبد کاووس 13110


کنجاله کلزا بندر امام 9800

کنجاله تخم پنبه پلیت قزاق مشهد 9010

کنجاله آفتابگردان مشهد 7010

جوش شیرین چینی تهران 7350

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 0000

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 00000

پودر چربی بندر امام 00000


متیونین دگوسا تهران96000


متیونین فرانسه تهران95000

متیونین آمریک تهران 81000

لیزین آمریکا تهران 39000


لیزین کره تهران 39000

لیزین اندونزی تهران39500

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید