دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/20

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/20

جوجه یکروزه گوشتی 6500-8000


تخم مرغ تهران 15000-16500

مرغ زنده تهران33000-34000

مرغ کشتار تهران 47000-49000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران26000-26000

مرغ زنده مادر تهران 20000-20000

ذرت برزیل بندر امام 5400

ذرت اوکراین بندر امام 5150

ذرت داخلی  خوزستان 5210

ذرت برزیل بندر امام 5400

جواوکراین بندر امام 4840

جو اوکراین امیرآباد 4960

جو روس نوشهر 4960

جو قزاق مشهد 5150

جو سفید قزاق مشهد 5210

گندم امیرآباد 4920

گندم داخلی فارس 5200

گندم داخلی اصفهان 5050

سبوس گندم تهران 4180

کنجاله سویا آرژانتین بندر امام 13000

کنجاله سویا داخلی گنبد کاووس 13110


کنجاله کلزا بندر امام 0000

کنجاله تخم پنبه پلیت قزاق مشهد 9010

کنجاله آفتابگردان مشهد 7010

جوش شیرین چینی تهران 7350

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 0000

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 00000

پودر چربی بندر امام 00000


متیونین دگوسا تهران96000


متیونین فرانسه تهران95000

متیونین آمریک تهران 81000

لیزین آمریکا تهران 39000


لیزین کره تهران 39000

لیزین اندونزی تهران39500

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید