دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/15

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/15

جوجه یکروزه گوشتی 2200-4400


تخم مرغ تهران 18000-19500

مرغ زنده تهران32000-33000

مرغ کشتار تهران 46000-48000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران21000-21500

مرغ زنده مادر تهران 15000-15200

ذرت آرژانتین بندر امام 0000

ذرت اوکراین بندر امام 5180

جو اوکراین بندر امام 4840

جو روس بندر نوشهر 4980

گندم امیرآباد 5000

گندم مشهد 5180

سبوس گندم تهران 4150

کنجاله سویا آرژانتین بندر امام 13150


کنجاله کلزا بندر امام 9810

جوش شیرین چینی تهران 7200

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 3500

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران90000


متیونین فرانسه تهران89000

متیونین آمریک تهران 79500

لیزین آمریکا تهران 39000


لیزین کره تهران 39000

لیزین اندونزی تهران39500

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید