دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تلاونگ

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/12/22

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/12/22

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000


تخم مرغ تهران 22000-23000

مرغ زنده تهران29000-30000

مرغ کشتار تهران 40000-42000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران21000-21500

مرغ زنده مادر تهران 15000-15200

ذرت آرژانتین بندر امام 5400

ذرت اوکراین بندر امام 5310

جو امیرآباد 0000

جو مشهد 0000

گندم امیرآباد 5150

سبوس گندم تهران 4530

گندم اراک 560

کنجاله سویا آرژانتین بندر امام 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و پلت قزاق مشهد 7100

کنجاله گلرنگ مشهد 4500

جوش شیرین چینی تهران 7200

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 3500

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران87000


متیونین فرانسه تهران86000

متیونین آمریک تهران 72500

لیزین آمریکا تهران 37000


لیزین کره تهران 37000

لیزین اندونزی تهران38000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید