دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/12/16

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/12/16

جوجه یکروزه گوشتی 2400-4400


تخم مرغ تهران 22500-23500

مرغ زنده تهران28500-29500

مرغ کشتار تهران 40000-42000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران21000-21500

مرغ زنده مادر تهران 15000-15200

ذرت آرژانتین بندر امام 4850

ذرت آمریکا بندر امام 4700

ذرت اوکراین بندر امام 4750

گندم کرمانشاه 0000

گندم اراک 5650

گندم فارس 6200

گندم کرمانشاه 0000

جو اوکراین بندر امام 0000

جو امیرآباد 0000

سبوس گندم تهران 4530

کنجاله سویا آرژانتین بندر امام 0000

کنجاله کلزا بندر امام 0000

کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد 7700

جوش شیرین چینی تهران 7200

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران87000


متیونین فرانسه تهران86000

متیونین آمریک تهران 72500

لیزین آمریکا تهران 37000


لیزین کره تهران 37000

لیزین اندونزی تهران38000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید