دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تلاونگ

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/12/10

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/12/10

جوجه یکروزه گوشتی 2600-5000


تخم مرغ تهران 21000-22500

مرغ زنده تهران27500-28500

مرغ کشتار تهران 40000-42000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران21000-21500

مرغ زنده مادر تهران 15000-15200

ذرت آرژانتین بندر امام 5390

ذرت آمریکا بندر امام 5390

گندم کرمانشاه 5190

گندم امیرآباد 5900

جو بندر امیرآباد 5800

سبوس گندم تهران 4530

کنجاله سویا آرژانتین بندر امام 9700

کنجاله کلزا بندر امام 8140

کنجاله کلزا بندر عباس 7860

کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد 7100

جوش شیرین چینی تهران 7200

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران90000


متیونین فرانسه تهران89000

متیونین آمریک تهران 75000

لیزین آمریکا تهران 37000


لیزین کره تهران 37000

لیزین اندونزی تهران38000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید