دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/12/6

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/12/6

جوجه یکروزه گوشتی 1300-3000


تخم مرغ تهران 21500-23000

مرغ زنده تهران26500-27500

مرغ کشتار تهران 37800-40000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران21000-21500

مرغ زنده مادر تهران 14000-14200

ذرت آرژانتین بندر امام 0000

ذرت اوکراین 0000

ذرت روس 0000

گندم فارس 5400

گندم امیرآباد 5060

گندم بندر امام 5200

گندم کرمانشاه 5170

جو اوکراین بندر امام 0000

جو مشهد 0000

سبوس گندم تهران 4530

کنجاله کلزا کانولا بندر امام 0000

کنجاله کلزا اکسدانه تهران 0000

کنجاله سویا آرژانتین بندر امام 9000

جوش شیرین چینی تهران 7000


کنجاله تخم پنبه پودر و تخته پر چرب مشهد 6240

کنجاله تخم پنبه روس بندر امیرآباد 0000

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 12400

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران87000


متیونین فرانسه تهران86000

لیزین آمریکا تهران 37000


لیزین کره تهران 37000

لیزین اندونزی تهران38000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید