دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تلاونگ

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/12/2

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/12/2

جوجه یکروزه گوشتی 3000-5100


تخم مرغ تهران 20200-21700

مرغ زنده تهران25500-26500

مرغ کشتار تهران 36500-39000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران21000-21500

مرغ زنده مادر تهران 14000-14200

ذرت آرژانتین بندر امام 0000

ذرت اوکراین 0000

گندم مشهد 0000

سبوس گندم تهران 4530

جو اوکراین بندر امام 0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام 0000

کنجاله گلرنگ مشهد 0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام0000

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 7430

جوش شیرین چینی تهران 7000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته پر چرب مشهد 6120

پودر ماهی جنوب12000

پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 12400

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500

کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500

متیونین دگوسا تهران88000

متیونین فرانسه تهران87000

متیونین آمریکا تهران 00000

لیزین آمریکا تهران 37000

لیزین کره تهران 37000

لیزین اندونزی تهران38000

توضیح:

1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام