دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/26

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/26

جوجه یکروزه گوشتی 5500-7200


تخم مرغ تهران 20500-22000

مرغ زنده تهران26000-27000

مرغ کشتار تهران 37000-39000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران21000-21500

مرغ زنده مادر تهران 14000-14200

ذرت آرژانتین بندر امام 5370

ذرت اوکراین 5170

ذرت آمریکا 0000

گندم فارس 0000

گندم همدان 0000

کندم اصفهان 0000

جو مشهد 0000

جو روس امیرآباد 0000

جو اوکراین بندر امام 0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام 6050

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام6760

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 0000

جوش شیرین چینی تهران 7000


کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 5610

کنجاله پنبه تخم ترکمن مشهد 5520

جوش شیرین داخلی شیراز8100


پودر ماهی جنوب12000

پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران84000


متیونین فرانسه تهران83000

متیونین آمریکا تهران 70800

لیزین آمریکا تهران 38000


لیزین کره تهران 38000

لیزین اندونزی تهران39000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید