دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/25

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/25

جوجه یکروزه گوشتی 5500-7200


تخم مرغ تهران 20000-21500

مرغ زنده تهران25000-26000

مرغ کشتار تهران 36000-38600

گوشت مرغ مادر منجمد تهران19000-20000

مرغ زنده مادر تهران 13100-14100

ذرت آرژانتین بندر امام 5210

ذرت اوکراین 5110

ذرت آمریکا 4960

گندم فارس 5250

گندم همدان 5170

کندم اصفهان 5050

جو مشهد 0000

جو روس امیرآباد 0000

جو اوکراین بندر امام 0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام 6050

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام6760

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 6950

جوش شیرین چینی تهران 7000


کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 5610

کنجاله پنبه تخم ترکمن مشهد 5520

جوش شیرین داخلی شیراز8100


پودر ماهی جنوب12000

پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران84500


متیونین فرانسه تهران83500

متیونین آمریکا تهران 71000

لیزین آمریکا تهران 38000


لیزین کره تهران 38000

لیزین اندونزی تهران39000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید