دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/24

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/24

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000


تخم مرغ تهران 19000-21000

مرغ زنده تهران24000-25000

مرغ کشتار تهران 34500-36000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران19000-20000

مرغ زنده مادر تهران 13100-14100

ذرت آرژانتین بندر امام 5190

ذرت اوکراین 4990

جو مشهد 0000

جو روس امیرآباد 0000

جو اوکراین بندر امام 0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام0000

جوش شیرین چینی تهران 7000

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 5610

کنجاله پنبه تخم ترکمن مشهد 5520

جوش شیرین داخلی شیراز8100

پودر ماهی جنوب12000

پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500

کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500

متیونین دگوسا تهران86000

متیونین فرانسه تهران85000

متیونین آمریکا تهران 72500

لیزین آمریکا تهران 38000

لیزین کره تهران 38000

لیزین اندونزی تهران39000

توضیح:

1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام

 جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه اینجا را کلیک کنید