دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/15

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/15

جوجه یکروزه گوشتی 5500-7200


تخم مرغ تهران 20200-23800

مرغ زنده تهران23000-24000

مرغ کشتار تهران 32000-34000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران19000-20000

مرغ زنده مادر تهران 13100-14100

ذرت آرژانتین بندر امام 5310

ذرت اوکراین 4910

ذرت آمریکا بندر امام 4900

ذرت برزیل 5200

جوامیرآباد  0000

جو بیرجند 0000

گندم فارس 0000

گندم بندر عباس 0000

گندم دزفول 5060

گندم همدان 0000

کندم تهران 5250

سبوس گندم کرج 0000


سبوس فارس 3900

سبوس گلستان 4350

سبوس ایلام 4200

سبوس اصفهان 4350

سبوس همدان 4250

سبوس مشهد 4350

سبوس مرکزی 4200

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام6610

کنجاله سویا اکسدانه تهران 0000

کنجاله سویا یگانه خزر 6750

کنجاله سویا گلبهار 0000

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 6550

کنجاله کلزاکانولای بندرعباس 5450

کنجاله کلزا اکسدانه تهران 0000

جوش شیرین چینی تهران 8000


یونجه فارس 6000

یونجه همدان 5600

یونجه ایلام 5900

یونجه مشهد 6000

یونجه اراک 5330

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 5650

کنجاله پنبه تخم ترکمن مشهد 5500

جوش شیرین داخلی شیراز8100


پودر ماهی جنوب12000

پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران93500


متیونین فرانسه تهران92500

متیونین آمریکا تهران 00000

لیزین آمریکا تهران 42000


لیزین کره تهران 42000

لیزین اندونزی تهران43000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید