دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/11

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/11

جوجه یکروزه گوشتی 5000-6500


تخم مرغ تهران 18500-21300

مرغ زنده تهران22000-23000

مرغ کشتار تهران 32000-34000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران19000-20000

مرغ زنده مادر تهران 13100-14100

ذرت آرژانتین بندر امام 5250

ذرت اوکراین 4510

ذرت آمریکا بندر امام 4460

ذرت برزیل 0000

جو تهران  5000

جو بیرجند 0000

گندم فارس 0000

گندم بندر عباس 0000

گندم دزفول 0000

گندم همدان 0000

کندم تهران 5250

سبوس گندم کرج 0000


سبوس فارس 3900

سبوس گلستان 4350

سبوس ایلام 4200

سبوس اصفهان 4350

سبوس همدان 4250

سبوس مشهد 4300

سبوس مرکزی 4300

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام6360

کنجاله سویا اکسدانه تهران 0000

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 6800

کنجاله کلزاکانولای بندر امام 5900

کنجاله کلزا اکسدانه تهران 0000

جوش شیرین چینی تهران 8000


یونجه فارس 6000

یونجه همدان 5600

یونجه ایلام 5900

یونجه مشهد 6000

یونجه اراک 5330

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 5650

جوش شیرین داخلی شیراز8100


پودر ماهی جنوب12000

پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران97000


متیونین فرانسه تهران96000

متیونین آمریکا تهران 81800

لیزین آمریکا تهران 42000


لیزین کره تهران 42000

لیزین اندونزی تهران43000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید