دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/10

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/10

جوجه یکروزه گوشتی 0000-000


تخم مرغ تهران 19500-20000

مرغ زنده تهران22000-23000

مرغ کشتار تهران 32500-34500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران19000-20000

مرغ زنده مادر تهران 13100-14100

ذرت آرژانتین بندر امام 5180

ذرت اوکراین 4810

ذرت آمریکا بندر امام 4950

ذرت برزیل 5250

جو امیرآباد  5380

جو بیرجند 5550

گندم فارس 0000

گندم بندر عباس 0000

گندم دزفول 0000

گندم همدان 4150

کندم تهران 5220

سبوس گندم کرج 0000


سبوس فارس 3850

سبوس گلستان 4300

سبوس ایلام 4300

سبوس اصفهان 4350

سبوس همدان 4100

سبوس مشهد 4300

سبوس مرکزی 4100

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام6510

کنجاله سویا اکسدانه تهران 0000

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 7100

کنجاله کلزاکانولای بندر امام 5600

کنجاله کلزا اکسدانه تهران 6000

جوش شیرین چینی تهران 8000


یونجه فارس 6000

یونجه همدان 5600

یونجه ایلام 5900

یونجه مشهد 6000

یونجه اراک 5330

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 5650

جوش شیرین داخلی شیراز8100


پودر ماهی جنوب12000

پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران99000


متیونین فرانسه تهران98000

متیونین آمریکا تهران 83500

لیزین آمریکا تهران 44000


لیزین کره تهران 44000

لیزین اندونزی تهران45000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید