دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/3

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/3

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000


تخم مرغ تهران 21000-22000

مرغ زنده تهران21000-22000

مرغ کشتار تهران 30500-32500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران20000-21000

مرغ زنده مادر تهران 14000-15000

ذرت آرژانتین بندر امام 5450

ذرت اوکراین 5250

ذرت آمریکا بندر امام 5250

ذرت دزفول 0000

ذرت کهنوج 0000

جو امیر آباد 0000

سبوس گندم کرج 3660


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام6560

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 6800

کنجاله کلزاکانولای بندر امام 5300

جوش شیرین چینی تهران 8000


جوش شیرین داخلی شیراز8100

پودر ماهی جنوب14200

پودر ماهی کیلکا 13200

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران105000


متیونین فرانسه تهران104000

متیونین آمریکا تهران 88600

لیزین آمریکا تهران 36000


لیزین کره تهران 35500

لیزین اندونزی تهران36000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید