دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/1

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/1

جوجه یکروزه گوشتی 6100-
7500

تخم مرغ تهران 19000-20300

مرغ زنده تهران20000-21000

مرغ کشتار تهران 30000-32000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران20000-21000

مرغ زنده مادر تهران 14000-15000

ذرت آرژانتین بندر امام 5120

ذرت اوکراین 4900

ذرت آمریکا بندر امام 4850

ذرت دزفول 0000

ذرت کهنوج 0000

جو امیر آباد 0000

سبوس گندم کرج 3660

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5760

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5850

کنجاله کلزاکانولای بندر امام 4430

جوش شیرین چینی تهران 8000

جوش شیرین داخلی شیراز8100

پودر ماهی جنوب14200

پودر ماهی کیلکا 13200

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500

کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500

متیونین دگوسا تهران110000

متیونین فرانسه تهران109000

متیونین آمریکا تهران 92800

لیزین آمریکا تهران 36000

لیزین کره تهران 35500

لیزین اندونزی تهران36000

توضیح:

1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام

 

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه اینجا را کلیک کنید