دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تلاونگ

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/10/22

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/10/22

جوجه یکروزه گوشتی 0000-
0000

تخم مرغ تهران 20000-20500

مرغ زنده تهران20000-21000

مرغ کشتار تهران 30000-32000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران20000-21000

مرغ زنده مادر تهران 14000-15000

ذرت آرژانتین بندر امام 4950

ذرت اوکراین 4600

ذرت آمریکا بندر امام 4700

سبوس گندم کرج 3660


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5110

کنجاله سویا هندی بندر امام 4980

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5410

کنجاله کلزا بهپاک بهشهر 4200

کنجاله کلزاکانولای بندر امام 4350

جوش شیرین چینی تهران 8000


جوش شیرین داخلی شیراز8100

پودر ماهی جنوب14200

پودر ماهی کیلکا 13200

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران82000


متیونین فرانسه تهران81000

متیونین آمریکا تهران 69100

لیزین آمریکا تهران 36000


لیزین کره تهران 35500

لیزین اندونزی تهران36000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید