دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/10/21

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/10/21

جوجه یکروزه گوشتی 5100-
6000

تخم مرغ تهران 20000-20500

مرغ زنده تهران20000-21000

مرغ کشتار تهران 30000-32000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران20000-21000

مرغ زنده مادر تهران 14000-15000

ذرت آرژانتین بندر امام 5110

ذرت اوکراین 4850

ذرت آمریکا بندر امام 4750

گندم تهران 4510

جوداخلی مشهد 4900

جو داخلی تهران 4990

سبوس گندم کرج 3660


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5110

کنجاله سویا هندی بندر امام 4980

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5400

کنجاله کلزا بهپاک بهشهر 4200

کنجاله کلزا اکسدانه تهران 4500

کنجاله کلزاکانولای بندر امام 4290

جوش شیرین چینی تهران 8000


جوش شیرین داخلی شیراز8100

پودر ماهی جنوب14200

پودر ماهی کیلکا 13200

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران80000


متیونین فرانسه تهران79000

متیونین آمریکا تهران 67400

لیزین آمریکا تهران 36000


لیزین کره تهران 35500

لیزین اندونزی تهران36000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید