دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/10/19

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/10/19

جوجه یکروزه گوشتی 4000-5800


تخم مرغ تهران 19500-20000

مرغ زنده تهران20000-21000

مرغ کشتار تهران 30000-32000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران20000-21000

مرغ زنده مادر تهران 14000-15000

ذرت آرژانتین بندر امام 5010

ذرت اوکراین 4650

ذرت آمریکا بندر امام 4600

گندم همدان 4370

گندم مشهد 4400

گندم اراک 4500

جوداخلی مشهد 4900

جو داخلی تهران 4980

سبوس گندم کرج 3660


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5010

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5410

کنجاله کلزا بهپاک بهشهر 4200

کنجاله کلزا اکسدانه تهران 4500

کنجاله کلزاکانولای بندر امام 4290

جوش شیرین چینی تهران 8000


جوش شیرین داخلی شیراز8100

پودر ماهی جنوب14200

پودر ماهی کیلکا 13200

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5%گوشتی 14000


پودر چربی بندر امام 23500

متیونین دگوسا تهران79000


متیونین فرانسه تهران78000

متیونین آمریکا تهران 66500

لیزین آمریکا تهران 36000


لیزین کره تهران 35500

لیزین اندونزی تهران36000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید