دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

پرند فید

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/9/29

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/9/29

جوجه یکروزه گوشتی 2000-4300


تخم مرغ تهران 20000-24200

مرغ زنده تهران20000-21000

مرغ کشتار تهران 30500-33000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران20000-21000

مرغ زنده مادر تهران 14000-15000

ذرت آرژانتین بندر امام 5040

ذرت اوکراین 4800

ذرت آمریکا بندر امام 4800

گندم داخلی کرمانشاه 4140

گندم داخلی همدان 4200

گندم داخلی تهران 4300

سبوس گندم کرج 3500


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5340

کنجاله سویا هندی بندر امام 5240

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4400

جوش شیرین چینی تهران 8000


جوش شیرین داخلی شیراز8300

پودر ماهی شمال14000

پودر ماهی جنوب15800

پودر ماهی کیلکا 14500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5%گوشتی 13600


پودر چربی بندر امام 23500

یونجه همدان 4900

متیونین دگوسا تهران72500


متیونین فرانسه تهران71500

متیونین آمریکا تهران 61000

لیزین آمریکا تهران 36500


لیزین کره تهران 36000

لیزین اندونزی تهران36500

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید