دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تلاونگ

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/9/28

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/9/28

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000


تخم مرغ تهران 18700-22400

مرغ زنده تهران20000-21000

مرغ کشتار تهران 30500-33000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران20000-21000

مرغ زنده مادر تهران 14000-15000

ذرت آرژانتین بندر امام 5010

ذرت اوکراین 4890

ذرت آمریکا بندر امام 4890

ذرت داخلی کرمانشاه 0000

جو اوکراین بندر امام 0000

جو قزاق امیرآباد 0000

چو داخلی همدان 0000

گندم داخلی گیلان 0000

گندم داخلی خراسان 0000

گندم داخلی همدان 4200

گندم داخلی تهران 4300

سبوس گندم کرج 3500

سبوس گندم گلستان 3450

سبوس گندم مشهد 3800

سبوس گندم همدان 3600

سبوس گندم اصفهان 3350

سبوس گندم اراک 3800

سبوس برنج گلستان 2200

سبوس برنج مازندران 1510

کاه فارس 2200

کاه گلستان 2200

کاه همدان 2700

کاه مشهد 2700

کاه ایلام 1900

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5310

کنجاله سویا هندی بندر امام 5250

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5520

کنجاله سویا خاوردشت گرگان 5700

کنجاله سویا گلبهار کرج 5900

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4660

کنجاله تخم پنبه پلت قزاق مشهد 4760

کنجاله آفتابگردان مشهد 3490

کنجاله آفتابگردان گرگان 3490

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4400

کنجاله کلزا هندی بندر امام 0000

کنجاله کلزا خاوردشت گرگان 4300

کنجاله کلزا گلبهار کرج 4600

کنجاله کلزا بهپاک بهشهر4050

کنجاله کلزا سویابین گرگان 3750

جوش شیرین چینی تهران 8000

جوش شیرین داخلی شیراز8300

پودر ماهی شمال14000

پودر ماهی جنوب15800

پودر ماهی کیلکا 14500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5%گوشتی 13600

پودر چربی بندر امام 23500

یونجه همدان 4950

یونجه ایلام 4620

یونجه اصفهان 5000

یونجه فارس 5000

یونجه خراسان 5650

متیونین دگوسا تهران72500

متیونین فرانسه تهران71500

متیونین آمریکا تهران 61000

لیزین آمریکا تهران 36500

لیزین کره تهران 36000

لیزین اندونزی تهران36500

توضیح:

1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید

  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام