دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/9/26

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/9/26

جوجه یکروزه گوشتی 2000-4300


تخم مرغ تهران 19000-23600

مرغ زنده تهران20000-21000

مرغ کشتار تهران 30500-33000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران20000-21000

مرغ زنده مادر تهران 14000-15000

ذرت آرژانتین بندر امام 5110

ذرت اوکراین 4900

ذرت داخلی کرمانشاه 4500

جو اوکراین بندر امام 4430


جو قزاق امیرآباد 4560

چو داخلی همدان 0000

گندم داخلی گیلان 4160

گندم داخلی خراسان 4200

گندم داخلی اراک 4300

گندم داخلی تهران 4230

سبوس گندم کرج 3500


سبوس گندم گلستان 3450

سبوس گندم مشهد 3700


سبوس گندم همدان 3600

سبوس گندم اصفهان 3350

سبوس گندم اراک 3650

سبوس برنج گلستان 2000

سبوس برنج مازندران 1390

کاه فارس 2200

کاه گلستان 2300

کاه همدان 2700

کاه مشهد 2700

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5430

کنجاله سویا هندی بندر امام 5300

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5640

کنجاله سویا خاوردشت گرگان 5750

کنجاله سویا گلبهار کرج 5900

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4660

کنجاله تخم پنبه پلت قزاق مشهد 4760

کنجاله آفتابگردان مشهد 3490

کنجاله آفتابگردان گرگان 3490

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4400

کنجاله کلزا هندی بندر امام 0000

کنجاله کلزا خاوردشت گرگان 4350

کنجاله کلزا گلبهار کرج 4600

کنجاله کلزا بهپاک بهشهر4050

کنجاله کلزا سویابین گرگان 3750

جوش شیرین چینی تهران 8000


جوش شیرین داخلی شیراز8300

پودر ماهی شمال14000

پودر ماهی جنوب15800

پودر ماهی کیلکا 14500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5%گوشتی 13600


پودر چربی بندر امام 23500

یونجه همدان 4900

یونجه اصفهان 5000

یونجه فارس 5000

متیونین دگوسا تهران74000


متیونین فرانسه تهران73000

متیونین آمریکا تهران 62300

لیزین آمریکا تهران 36500


لیزین کره تهران 36000

لیزین اندونزی تهران36500

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید