دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/9/22

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/9/22

جوجه یکروزه گوشتی 2300-4500


تخم مرغ تهران 2170-26500

مرغ زنده تهران20500-21500

مرغ کشتار تهران 32000-34500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران20000-21000

مرغ زنده مادر تهران 14000-15000

ذرت آرژانتین بندر امام 5450

ذرت اوکراین 5270

جو اوکراین بندر امام 4250


جو قزاق امیرآباد 4420

چو داخلی همدان 5000

گندم داخلی گیلان 4170

گندم داخلی خراسان 4200

گندم داخلی اراک 4300

گندم داخلی تهران 4170

سبوس گندم کرج 3500


سبوس گندم گلستان 3300

سبوس گندم مشهد 0000


سبوس برنج گلستان 1800

سبوس برنج مازندران 1330

کاه فارس 2200

کاه گلستان 2300

کاه همدان 2700

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5210

کنجاله سویا هندی بندر امام 5270

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5640

کنجاله سویا خاوردشت گرگان 5700

کنجاله سویا گلبهار کرج 5900

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4660

کنجاله تخم پنبه پلت قزاق مشهد 4760

کنجاله آفتابگردان مشهد 3490

کنجاله آفتابگردان گرگان 3490

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4390

کنجاله کلزا هندی بندر امام 3850

کنجاله کلزا خاوردشت گرگان 4300

کنجاله کلزا گلبهار کرج 4600

کنجاله کلزا بهپاک بهشهر4050

کنجاله کلزا سویابین گرگان 3760

جوش شیرین چینی تهران 8000


جوش شیرین داخلی شیراز8300

پودر ماهی شمال14000

پودر ماهی جنوب15800

پودر ماهی کیلکا 14500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5%گوشتی 13600


پودر چربی بندر امام 23500

یونجه قم 3900


یونجه همدان 4900

یونجه اصفهان 5000

یونجه فارس 5000
متیونین دگوسا تهران73000

متیونین فرانسه تهران72000

متیونین آمریکا تهران 61400

لیزین آمریکا تهران 36500


لیزین کره تهران 36000

لیزین اندونزی تهران36500

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید