دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/9/20

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/9/20

جوجه یکروزه گوشتی 2300-4500


تخم مرغ تهران 2220-27000

مرغ زنده تهران21000-22000

مرغ کشتار تهران 32500-34500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران20000-21000

مرغ زنده مادر تهران 14000-15000

ذرت آرژانتین بندر امام 5460

جو اوکراین بندر امام 4210


سبوس گندم کرج 3500


سبوس گندم مشهد 0000

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5450

کنجاله سویا هندی بندر امام 5300

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4700

کنجاله تخم پنبه پلت قزاق مشهد 4760

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4390

جوش شیرین چینی تهران 8000


جوش شیرین داخلی شیراز8300

پودر ماهی شمال14000

پودر ماهی جنوب15800

پودر ماهی کیلکا 14500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کنسانتره 5%گوشتی 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران73000

متیونین فرانسه تهران72000

متیونین آمریکا تهران 61400

لیزین آمریکا تهران 36500


لیزین کره تهران 36000

لیزین اندونزی تهران36500

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید