دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/8/17

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/8/17

جوجه یکروزه گوشتی 4800-7000


تخم مرغ تهران 24700-28200

مرغ زنده تهران22300-23000

مرغ کشتار تهران 33500-35500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران20000-21000

مرغ زنده مادر تهران 14000-15000

ذرت آرژانتین بندر امام4790

ذرت اوکراین بندر امام 4700

گندم قم 3790

گندم تهران 3810

جو اوکراین بندر امام 4280


سبوس گندم کرج 3110


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4690

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 4790

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4120

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4720

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4900


گلرنگ قزاق مشهد 3050

دانه پنبه فله مشهد 6400


دانه پنبه فله قم 6500

تفاله چغندر قند فشنگی پیرانشهر 3700


تفاله چغندر قند پرک پیرانشهر 3600


ملاس چغندر قند شیراز 2150

جوش شیرین چینی تهران 8000


جوش شیرین داخلی شیراز8300

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11000

کنسانتره 5%گوشتی 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران75000

متیونین فرانسه تهران74500

متیونین آمریکا تهران 63100

لیزین آمریکا تهران 37500


لیزین کره تهران 38000

لیزین اندونزی تهران38000

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه اینجا را کلیک کنید