دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/8/7

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/8/7

جوجه یکروزه گوشتی 4900-6900


تخم مرغ تهران 24000-27500

مرغ زنده تهران21500-22000

مرغ کشتار تهران 32000-34500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران21000-22000

مرغ زنده مادر تهران 14000-15000

ذرت آرژانتین بندر امام4710

ذرت داخلی کرمانشاه 4420

گندم کردستان 4000

جو اوکراین بندر امام 4200


جو قزاق امیراباد 4350

جو داخلی سرپل ذهاب  و کرمان 4200

جو داخلی کنگاور و کرمانشاه 4000

سبوس گندم کرج 3110


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4650

کنجاله سویا هندی بندر امام 4600

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 4940

کنجاله کلزا کانولای روسیه بندر انزلی 3860

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4130

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4950

دانه پنبه فله مشهد 6400

دانه پنبه فله قم 6500

تفاله چغندر قند فشنگی پیرانشهر 3700


تفاله چغندر قند پرک پیرانشهر 3600


ملاس چغندر قند شیراز 2150

جوش شیرین چینی تهران 8000


جوش شیرین داخلی شیراز8300

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11000

کنسانتره 5%گوشتی 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران75000

متیونین فرانسه تهران74500

متیونین آمریکا تهران 63100

لیزین آمریکا تهران 37500


لیزین کره تهران 38000

لیزین اندونزی تهران38000

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد