دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/30

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/30

جوجه یکروزه گوشتی 5100-7100


تخم مرغ تهران 23500-27000

مرغ زنده تهران20300-21300

مرغ کشتار تهران 30700-33200

گوشت مرغ مادر منجمد تهران21000-22000

مرغ زنده مادر تهران 14000-15000

ذرت آرژانتین بندر امام4790

ذرت داخلی کرمانشاه 4420

جو اوکراین بندر امام 4010


جو قزاق امیراباد 000438

سبوس گندم کرج 3110


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4660

کنجاله سویا هندی بندر امام 4560

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5050

کنجاله کلزا کانولای یگانه خزر گرگان 3830

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4130

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4950

تفاله چغندر قند فشنگی پیرانشهر 3700

تفاله چغندر قند پرک پیرانشهر 3600


ملاس چغندر قند شیراز 2150

جوش شیرین چینی تهران 8150


جوش شیرین داخلی شیراز8150

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11000

کنسانتره 5%گوشتی 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران75500

متیونین فرانسه تهران74500

متیونین آمریکا تهران 63600

لیزین آمریکا تهران 37500


لیزین کره تهران 38000

لیزین اندونزی تهران38000

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد