دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/28

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/28

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000


تخم مرغ تهران 24500-28000

مرغ زنده تهران20800-21500

مرغ کشتار تهران 31500-34000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

ذرت آرژانتین بندر امام4770

ذرت داخلی کرمانشاه 4420

جو اوکراین بندر امام 4240


جو قزاق امیراباد 4380

سبوس گندم کرج 3120


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4710

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5040

کنجاله کلزا کانولای یگانه خزر گرگان 3830

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4130

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4950

تفاله چغندر قند فشنگی پیرانشهر 3700

تفاله چغندر قند پرک پیرانشهر 3600


ملاس چغندر قند شیراز 2150

جوش شیرین چینی تهران 8150


جوش شیرین داخلی شیراز8150

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11000

کنسانتره 5%گوشتی 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران75500

متیونین فرانسه تهران74500

متیونین آمریکا تهران 63600

لیزین آمریکا تهران 37500


لیزین کره تهران 38000

لیزین اندونزی تهران38000

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد