دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی  طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

پرند فید

آگهی

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/23

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/23

جوجه یکروزه گوشتی 4700-6600

تخم مرغ تهران 25000-28500

مرغ زنده تهران19500-20000

مرغ کشتار تهران 28500-31000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

ذرت آرژانتین بندر امام4800

ذرت اوکراین بندر امام 4700


ذرت داخلی کرمانشاه 4460

جو اوکراین بندر امام 4240


جو قزاق امیراباد 4300

گندم مشهد 4110

سبوس گندم کرج 3230


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4800

کنجاله سویا هندی بندر امام 4700

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4140

کنجاله تخم پنبه تخته ترکمن مشهد 5000

جوش شیرین چینی تهران 8150

جوش شیرین داخلی شیراز8150

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11000

کنسانتره 5%گوشتی 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران75500

متیونین فرانسه تهران74500

متیونین آمریکا تهران 63600

لیزین آمریکا تهران 39000


لیزین کره تهران 39500

لیزین اندونزی تهران39500

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد