دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/20

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/20

جوجه یکروزه گوشتی 4600-6200

تخم مرغ تهران 26000-29500

مرغ زنده تهران19500-20000

مرغ کشتار تهران 28500-31000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

ذرت آرژانتین بندر امام4850

ذرت اوکراین بندر امام 4750


ذرت داخلی کرمانشاه 4560

جو اوکراین بندر امام 4240


جو قزاق امیراباد 4280

گندم مشهد 4100

سبوس گندم کرج 3230


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4710

کنجاله سویا هندی بندر امام 4600

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4150

کنجاله تخم پنبه تخته ترکمن مشهد 5000

جوش شیرین چینی تهران 8150

جوش شیرین داخلی شیراز8150

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11000

کنسانتره 5%گوشتی 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران75500

متیونین فرانسه تهران74500

متیونین آمریکا تهران 63600

لیزین آمریکا تهران 39000


لیزین کره تهران 39500

لیزین اندونزی تهران39500

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد