دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/16

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/16

جوجه یکروزه گوشتی 3800-5800

تخم مرغ تهران 26000-30800

مرغ زنده تهران19000-19500

مرغ کشتار تهران 29000-31500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

ذرت آرژانتین بندر امام4810

ذرت اوکراین بندر امام 4810


جو اوکراین بندر امام 4240


سبوس گندم کرج 3230


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4810

کنجاله سویا هندی بندر امام 4700

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4150

کنجاله تخم پنبه تخته ترکمن مشهد 4500

جوش شیرین چینی تهران 8150

جوش شیرین داخلی شیراز8150

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11000

کنسانتره 5%گوشتی 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران79000

متیونین فرانسه تهران78000

متیونین آمریکا تهران 66500

لیزین آمریکا تهران 39000


لیزین کره تهران 39500

لیزین اندونزی تهران39500

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد