دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

تهران طیور

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

دانلود

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/10

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/10

جوجه یکروزه گوشتی 3100-5100

تخم مرغ تهران 35000-47350

مرغ زنده تهران18800-19300

مرغ کشتار تهران 29000-31000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

ذرت آرژانتین بندر امام5250

ذرت اوکراین بندر امام 5100

ذرت داخلی کرمانشاه 5000

جو قزاق بندر امیرآباد 4300

جو اوکراین بندر امام 4240


گندم مغان 3860

سبوس گندم کرج 3230


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4830

کنجاله سویا هندی بندر امام 4710

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4150

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته ترکمن مشهد 4700

جوش شیرین چینی تهران 8150

جوش شیرین داخلی شیراز8150

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 11000

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران83000

متیونین فرانسه تهران82000

متیونین آمریکا تهران 69900

لیزین آمریکا تهران 39000


لیزین کره تهران 39500

لیزین اندونزی تهران39500

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد


2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد